docomo_ondinh.jpg
sim300g.png
5000

Với sim này, khách hàng có thể gắng vào wifi, điện thoại, cách dùng đa dạng.

601HWa 2.jpg
3800

Không giới hạn dung lượng. Tốc độ chậm khi dùng hết 3GB/ngày. 

501HWa.jpg
4000

50GB đầu vào mạng tốc độ nhanh, khi dùng hết 50GB thì tốc độ vào mạng chậm lại.

wimax6000.png
3800

Không giới hạn dung lượng, ở đâu có sóng wimax ở đó sẽ dùng được. 

zmi2.png
3500

7GB đầu vào mạng tốc độ nhanh, tích hợp cả sạc dự phòng cho điện thoại.

docomo_ondinh.jpg
2200

Mỗi ngày 110MB đầu vào mạng tốc độ nhanh, sau đó chậm lại nhưng vẫn có thể xem phim và video call