docomo_ondinh.jpg
sim300g.png
6000

Với sim này, khách hàng có thể gắng vào wifi, điện thoại, cách dùng đa dạng.

601HWa 2.jpg
1000

Không giới hạn dung lượng. Tốc độ chậm khi dùng hết 3GB/ngày. 

pocketwifi.png
6000

Không giới hạn dung lượng. Mức cho phép tốc độ truy cập vào mạng nhanh là 100Gb đầu. Vùng xa xôi đồi núi muốn tiện lợi cho 3 khách hàng dùng.

501HWa.jpg
4500

50GB đầu vào mạng tốc độ nhanh, khi dùng hết 50GB thì tốc độ vào mạng chậm lại.

wimax6000.png
5000

Không giới hạn dung lượng, ở đâu có sóng wimax ở đó sẽ dùng được. 

zmi2.png
3500

7GB đầu vào mạng tốc độ nhanh, tích hợp cả sạc dự phòng cho điện thoại.

docomo_ondinh.jpg
2200

Mỗi ngày 110MB đầu vào mạng tốc độ nhanh, sau đó chậm lại nhưng vẫn có thể xem phim và video call