Điều khoản sử dụng


1. Tiền ký quỹ được hoàn trả đầy đủ nếu Khách hàng không vi phạm bất kỳ điều khoản nào. Tiền phí hòa mạng sẽ KHÔNG được hoàn trả.


2. Khách hàng khi thanh lý hợp đồng cần thông báo cho Công ty và trả thiết bị về trước 7 ngày so với ngày thanh toán của tháng mới. Nếu không, khách hàng phải chịu thêm phí thuê 15 ngày. Khách hàng trả tiền phí gửi hàng khi gửi thiết bị về Công ty. Nếu gửi theo hình thức Chakubarai (người nhận trả tiền phí) thì Công ty sẽ trừ phí gửi hàng 1000 yên vào tiền ký quỹ.


3. Khách hàng cần thanh toán cước phí hàng tháng trước ít nhất 3 ngày của ngày đến hạn thanh toán. Nếu không Công ty sẽ khóa dịch vụ đến khi Khách hàng thanh toán. Trong thời gian khóa dịch vụ, Khách hàng vẫn phải chịu phí thuê.


4. Khi thanh toán 1 lần 3 tháng, 6 tháng hoặc nhiều hơn, nếu khách hàng chưa sử dụng hết thì số tiền còn lại sẽ không được hoàn trả khi thanh lý hợp đồng.


5. Trường hợp hợp đồng cam kết sử dụng dài hạn để được chế độ ưu đãi mà khách hàng cắt hợp đồng trước thời hạn cam kết sẽ bị phạt thêm 1 tháng cước.


6. Nếu khách hàng không thanh toán cước đầy đủ, hoặc khi cắt hợp đồng mà cố tình không hoàn trả thiết bị thì Công ty có quyền mời Cảnh sát can thiệp.


7. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị cẩn thận. Khách hàng không được reset thiết bị khi chưa được hướng dẫn.


8. Khi cắt hợp đồng, Khách hàng cần gửi lại công ty đầy đủ thiết bị như lúc nhận (dây sạc, bộ sạc, thiết bị, thẻ thanh toán,...). Nếu thiếu hoặc hư hỏng thì công ty sẽ thu phí, số tiền tùy trường hợp cụ thể. Nếu mất cục sạc trừ 400 yên, mất dây sạc trừ 200 yên, mất thiết bị sẽ trừ hết tiền ký quỹ. Thiết bị bị hư hỏng, trầy xước nặng, Khách hàng sẽ chịu phí sửa chữa thiết bị.


9. Nếu khách hàng thay đổi số điện thoại, địa chỉ, tên người sử dụng thì cần thông báo với Công ty để cập nhật trên hệ thống. Nếu Công ty không có cách nào liên lạc được với khách hàng thì các trường hợp đã thanh toán cước nhưng dịch vụ chưa được mở lại hoặc bị chậm trễ hoặc tiền thanh toán bị thất lạc sẽ không được giải quyết sau 7 ngày.

Hỗ trợ trực tuyến