Hướng dẫn cài đặt SIM ghép

1. Lắp miếng ghép và sim vào máy, bấm Home chọn Gọi khẩn cấp 
2. Nhập vào *5005*7672*0#, chọn gọi, kế đến chọn Edit ICCID dòng cuối. 
3. Nhập số ICCID mới nhất vào. Số này trước khi hướng dẫn khách cần cập nhật lại. Nhập xong chọn Gửi, rồi Chấp nhận. 
4. Tắt máy mở lại hoặc Chọt sim ra rồi gắng lại. 
Kích hoạt miếng ghép thành công tiếp tục cài cấu hình mạng

Hỗ trợ trực tuyến