About Us

Thông tin công ty của chúng tôi:

Chúng tôi là một webshop bán hàng trực thuộc Cty Fonist Telecom, được thành lập tháng 1, năm 2010.

Chúng tôi là một cty viễn thông đầu tiên của người Việt Nam hoạt động chuyên về hệ thống viễn thông phục vụ cộng đồng người Việt cư trú tại Nhật Bản.

Hiện tại Fonist Telecom Company nắm tỷ lệ phục vụ lớn nhất trong cộng đồng hơn 500,000 cư dân Việt Nam tại Nhật Bản.

Chúng tôi không nhừng phát triển và cam kết giá cước cung cấp rẻ nhất trên thị trường vì tính cạnh tranh cao và do có lợi thế hoạt động lâu năm.

Chúng tôi cũng chào đón và liên tục tuyển trọn cộng tác viên làm việc trực tuyến hoặc nhân viên chính thức tham gia phát triển cùng cty tại văn phòng kinh doanh chính đặt tại trung tâm thủ đô Tokyo.