Privacy Policy

Chính sách bảo mật và bán hàng:

Khách hàng được quyền hoản trả đơn hàng đã mua trong vòng 30 ngày, nhưng chịu phí phạt 5000 yên & cước phí tháng đầu sử dụng.

Mọi thông tin sản phẩm và chính giá giá của chúng tôi là minh bạch. Khách hàng vui lòng đọc kỹ thông tin trước khi quyết định mua hàng.

Số điện thoại và email hỗ trợ của chúng tôi: 070-1287-8844 / 050-5884-4588 ||| cs@fonist.com