Delivery

Thông tin giao hàng:

Chúng tôi chuyển hàng miễn phí toàn quốc.

Khách hàng sẽ nhận được hàng sau 1-3 hôm. Hệ thống chuyển hàng của Japan Post hoặc Kuroneko Takkyubin.