docomo_ondinh.jpg

sim22.png

2000

SIM Docomo 2200

Mỗi ngày 110MB đầu vào mạng tốc độ nhanh, sau đó chậm lại nhưng vẫn có thể xem phim và video call.

Đăng ký trọn gói 12 tháng tiết kiêm hơn

sim22.png

2000

SIM Docomo 2200 (trọn gói)

Mỗi ngày 110MB đầu vào mạng tốc độ nhanh, sau đó chậm lại nhưng vẫn có thể xem phim và video call.

sim35.png

3100

SIM Docomo 3500

Mỗi tháng 7GB đầu vào mạng tốc độ nhanh, sau đó chậm lại nhưng vẫn có thể xem phim và video call.

sim35.png

3250

SIM Docomo 3500 (trọn gói)

Mỗi tháng 7GB đầu vào mạng tốc độ nhanh, sau đó chậm lại nhưng vẫn có thể xem phim và video call.